Bemutatkozás

A Szemfüles Fejlesztő Kuckó megálmodója:

Munkatársak:

Bodor Szilvia – TSMT terapeuta, fejlesztőpedagógus

Bodor Szilvi TSMT terapeuta, fejlesztőpedagógus vagyok. Amióta az eszemet tudom gyerekekkel foglalkozom. Már gyerekkoromban is imádtam kicsikre vigyázni. 🙂

A különböző egyetemek és főiskolák elvégzése közben, sok módszert tanul meg az ember, hogyan csináljunk egy gyerekből jót. Hát… Én bizton állítom, hogy a legtöbbet a gyerekektől tanultam az elmúlt 20 évben! TSMT terápiával és kognitív fejlesztéssel foglalkozom 1 éves kortól. Azaz idegrendszeri fejlesztéssel, mozgáskoordinációval, viselkedés és figyelemzavarral.

Kedvenc területem az iskolaelőkészítés, ahol elsődleges feladatunk a gyermeknek önbizalmat és kitartást adni. Ha az van, minden van. Ha hisz magában, bármire képes! Hogyan? Csakis rengeteg átélt sikerélménnyel! Egy sikerekkel teli gyermeknek van kedve figyelni, új kihívások elé nézni, társas kapcsolatokat kialakítani, nevetni, írni, rajzolni, mozogni. Nekünk csak ezt kell megadni!

Hogy mi az én dolgom? Megtalálni az utat, mert út minden gyermekhez van!!!!

Elérhetőség, információ: 06-20-351-22-34, szilvi@szemfules.com

Cseh Edina – logopédus

Cseh Edina gyógypedagógus-logopédus vagyok. Közel 25 évvel ezelőtt diplomáztam oligofrénpedagógus- logopédusként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, azóta is a szakmában dolgozom.  Hosszú éveken át láttam el körzeti logopédusként a XII kerület több óvodájában és iskolájában a rászoruló gyermekek logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztését. Közel egy évtizedes tapasztalatot szereztem intenzív logopédiai óvodában a súlyos beszédfogyatékos (SNI) óvodások terápiás kezelése területén. Ehhez a munkámhoz szorosan kötődött a gyermekek logopédiai diagnosztikája is, ahol team munkában dolgozhattam. Jelenleg több magánóvodában és iskolában egyéni vállalkozóként látok el logopédiai feladatokat. Meggyőződésem, hogy a célzott és tudatos logopédiai fejlesztések csak a gyerekek életkorának megfelelő játékos, kreatív, oldott légkörben lehetnek eredményesek, ezért munkám egyik alapfeltételének tekintem ennek a légkörnek a megteremtését.

Végzettségek, tanfolyamok, továbbképzések:

 • Beszédterápiás szondák használata a logopédiai gyakorlatban
 • Szülőcsoportos dadogás terápia
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Utazótanári program Portage-modell alapján 
 • Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (BME)
 • ECDL vizsga
 • Logopédiai diagnosztika tanfolyam
 • Szenzoros integrációs terápiák (Ayres terápia)
 • Gyógypedagógus-logopédus (BGGYF)

Elérhetőség, információ: 06-30-434-07-52, edina@szemfules.com

Drégely-Kis Ilona – alapozó mozgásterapeuta

Drégely-Kis Ilona vagyok, végzettségem szerint óvodapedagógus, alapozó mozgásfejlesztő és mozgásterapeuta.

24 évig óvodapedagógusként dolgoztam, ezalatt az idő alatt folyamatosan képeztem magamat különböző területeken, de mindig is a mozgás állt hozzám a legközelebb. Ennek okán több mozgásfejlesztő továbbképzést  / PEK-torna, Tótszöllősy Tünde mozgásfejlesztés/ is elvégeztem. Az Alapozó Terápiás Fejlesztő képzés elvégzése után hoztam meg azt a döntést, hogy hivatásomnak a gyermekek mozgásfejlesztését választom, majd  ezt követően megszereztem az Alapozó Terapeuta képesítést is

Jelenleg fejlesztőházakban és óvodákban dolgozom, mint mozgásfejlesztő, terapeuta. Hiszem, hogy munkámmal sok gyermeknek segíthetek, hogy eredményesebbé váljon.

Elérhetőség, információ: 06-70-638-09-39, ilona@szemfules.com

Gallina Ilona – óvodapedagógus, mozgásfejlesztő, KSG oktató, mezitlábas tartásjavító és lábboltozat erősítő prevenciós torna oktató

Gallina Ilona óvodapedagógus, mozgásfejlesztő, KSG oktató vagyok. Közel 27 éve foglalkozom óvodás korú gyermekek nevelésével-fejlesztésével. Kiemelten fontosnak tartom a mozgásfejlesztést, hiszen általa minden részképesség is fejleszthető. Lassan két évtizede tartok 3-7 éves gyerekeknek játékos, mondókás tartásjavító, lábboltozat erősítő, prevenciós (nem gyógytorna) mezítlábas mozgás tevékenységeket óvodában.

Az egészséges életmód alakítása elsődleges szempont a munkám során. Ebbe beletartozik a környezettudatos magatartás alakítása is. A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek olyan – háztartásokban előforduló – eszközökkel, anyagokkal ( akár újra hasznosítható hulladékokkal) is, melyek mind-mind alkalmasak lehetnek az otthoni játékhoz, tornázáshoz. Célom, hogy minél szélesebb körben megismertethessem ezeket a lehetőségeket és ezzel a prevenció fontosságára is felhívjam a figyelmet.

Elérhetőség, információ: 06-70-638-09-39, info@szemfules.com

Jármi-Tóth Dalma – óvodapedagógus, kutyaterápiás foglalkozás vezető

Jármi-Tóth Dalma vagyok, óvodapedagógus. Érettségi után úgy gondoltam, szívesen foglalkoznék gyerekekkel, közel állnak hozzám, így jelentkeztem óvodapedagógusnak. Főiskolai tanulmányaim alatt kezdtem el gondolkodni, hogyan lehetne ötvözni a gyerekek iránti szeretetem és a kutyák felé érzett rajongásom. Szakdolgozatomat az állatasszisztált terápia témakörében írtam. Így ismerkedtem meg a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesülettel, melynek ma is tagja vagyok, itt találkoztam Helgával.

Helgával évek óta együtt dolgozunk, tartjuk az állatasszisztált foglalkozásokat. Rengeteg jó tapasztalatunk van, hogy a gyerekek mennyire meg tudnak nyílni a kutyáknak és élvezik az együtt töltött időt.

Elérhetőség, információ: 06-70-638-09-39, info@szemfules.com

Kissné Hillier Cecilia – neurofeedback tréner

Kisné Hillier Cecília vagyok, szakvizsgázott óvodapedagógus, neurofeedback tréner. Pedagógus pályám során mindvégig az egész embert próbáltam figyelni és nevelni. Az elmúlt években nem a szakterületemen dolgoztam, önfejlesztéssel foglalkoztam. Ennek keretében tanultam meg a neurofeedback tréning technikát, amely bárkinek segítséget nyújthat önmaga jobb megismerésére, holisztikus fejlesztésére, az esetleges hibáinak önerőből történő kijavítására.

A neurofeedback tréninget ajánlom mindazoknak, akik úgy gondolják, támogatásra van szükségük életük egy-egy (vagy akár több) meghatározható területén. 

Kinek ajánlható? 

Fél éves kortól akár 100 éves korig bárkinek, a tréninget mindenkinek egyedileg állítjuk össze. Mivel komplex visszajelzési metódus van, csecsemők és demens idősek esetében is használható.

Aki szeretne egy-egy kiemelt területen javulni, változtatni (pl. diszlexia, diszgráfia, stressz, alvásproblémák, ADHD/ADD, magatartászavar,szorongás, depresszió, koncentráció-memória zavar, autizmus. A tréninget érdemes a tünetek megjelenését követően mihamarabb megkezdeni, mert így rövidebb idő alatt érhetünk el javulást.

Elérhetőség, információ: 06-20-801-36-39, neurofeedback.cili@gmail.com

Kovács-Czirják Helga – kutyás felvezető

Kovács-Czirják Helga vagyok 2005-ben végeztem az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskalai Karán művelődésszervező szakán, majd a Pécsi Tudomány Egyetem Andragógia ágán folytattam tanulmányaimat.

2009-ben került hozzám Nyafi a beagle kutya, hamar kiderült vonzódása a gyerekekhez, így ez meghatározta a további éveket. 2013-ban a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesületnél sikerese terápiás segítőkutya és felvezetője vizsgát tettünk. Nyafival azóta folyamatosan dolgozunk gyerekcsoportokban 2-17 éves korosztályban.

2014-ben került hozzám Mázli az óriás uszkár, akivel 2015 májusában szintén sikeresen vizsgáztunk, és azóta folyamatosan dolgozunk.

2015 óta több kutya gazda párost készítettem fel, akik sikeres terápiás segítőkutya és felvezetője vizsgát tettek.

Elérhetőség, információ: 06-70-638-09-39, info@szemfules.com

Mázli és Nyafi – kutyák

Mázli vagyok, óriás uszkár, tanulmányaimat egy speciális kutyaiskolában végeztem, így most már terápiás segítő kutya vagyok.

Nyafi vagyok, beagle, a kis mérető kopók családjából. Kollégámhoz hasonlóan szintén terápiás segítő kutya vagyok.

Kurucz Zsuzsanna – logopédus

Kurucz Zsuzsanna vagyok, logopédus gyógypedagógus. Diplomámat 2013 nyarán szereztem a Kaposvári Egyetemen, 2012 decembere óta dolgozom aktívan logopédusként.

Óvodákban csoportos artikulációs és diszlexia prevenciós foglalkozásokat tartottam illetve egyéni terápiák keretében a rekedtség kezelésében szereztem tapasztalatot. Iskolában alsó tagozaton beszédfogyatékos SNI-s gyermekek fejlesztését végeztem XII. kerületi intézményekben. Jelenleg fejlesztőházakban dolgozom. Nagy szeretettel várom leendő kis tanítványaimat, hogy együtt segítsük egymást jobbá, ügyesebbé és sikeresebbé válni. 

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:

 • Artikulációs zavar terápiája
 • Beszédészlelés, -értés fejlesztése
 • Diszlexia prevenció, reedukáció
 • Diszfónia
 • Komplex nyelvi fejlesztés
 • Nyelvi késés terápia

Elérhetőség, információ: 06-70-881-82-20, zsuzsakurucz@gmail.com

Menyhárt Anikó – konduktor

Menyhárt Anikó vagyok, konduktor, szakvizsgázott pedagógus. Diplomámat a Pető Intézetben szereztem 2008-ban.
10 éven át foglalkoztam központi idegrendszeri sérült gyermekekkel az intézet óvoda tagozatán, ezzel párhuzamosan gyakorlatot szereztem a konduktív korai fejlesztés területén. Éveken át vezettem konduktor hallgatók módszertani oktatását. Számos külföldi projektben vettem részt Pető-s és magán szervezésben is.

Jelenleg független konduktorként dolgozom itthon és külföldön.
Szakterületeim a korai fejlesztés és központi idegrendszeri sérült gyermekek konduktív fejlesztése.
A Szemfüles Fejlesztő Kuckóban csecsemők és kisgyermekek komplex konduktív vizsgálatát végzem szülői tanácsadással egybekötve.

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:

 • feszes, hypotón izomzat, tónuseloszlási zavar
 • megkésett vagy túl gyors mozgásfejlődés
 • aszimmetrikus mozgásformák
 • ha problémát okoz a hason fekvés, a fejemelés
 • lábfejproblémák
 • C-tartás, ferde nyaktartás
 • kézhasználat nem megfelelő ütemű fejlődése

A vizsgálat és tanácsadás fontos része, hogy a kijelölt fejlesztő feladatokat a szülők is megtanulják, begyakorolják, hogy otthonukban magabiztosan tudják majd azokat alkalmazni.

Elérhetőség, információ: 06-70-614-79-05, ancsa@szemfules.com

Tibély Lilla – logopédus-szurdopedagógus

Tibély Lilla vagyok, logopédus-szurdopedagógus. 2017 nyarán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem diplomát logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon. 2017 őszétől dolgozom aktívan logopédusként. A magyar jelnyelvet B1/II. szinten sajátítottam el az évek alatt, és a hosszútávú terveim között szerepel a jelnyelvi tolmács képesítés megszerzése is. A szülőkkel való szoros együttműködés és a foglalkozások játékossága számomra elengedhetetlenül fontos. Hiszem, hogy a gyermekek jobban fejlődnek, ha örömmel kapcsolódnak be a foglalkozásokba.

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:

Logopédia

 • Artikulációs zavar terápiája
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Beszédészlelés- értés fejlesztése
 • Nyelvi késés terápiája
 • Diszlexia prevenció, reedukáció
 • Komplex nyelvi fejlesztés
 • Diszfónia terápia
 • Beszédtechnika

Szurdopedagógia

 • beszédhanghallás komplex fejlesztése
 • beszédszervek ügyesítése, beszédmozgások kialakítása, javítása
 • beszédészlelés-értés fejlesztése
 • verbális memória fejlesztése
 • szókincsbővítés
 • hallási diszkrimináció és figyelem fejlesztése
 • nyelvi fejlesztés

Elérhetőség, információ: 06-20-274-59-23, lilla@szemfules.com

Tóth Ildikó – óvodapedagógus, egyéni iskola-előkészítő

Tóth Ildikó vagyok. Óvodapedagógusként végezetem a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán, illetve ugyanitt református vallás pedagógusi diplomát is szereztem. A mai napig fontos számomra az óvodás korú gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki,értelmi fejlődése melyet foglalkozásaim során elsődleges szempontként szerepel.

Időközben elvégeztem a Deákné B. Katalin féle egyéni iskolaelőkészítő tanfolyamot, mely rengeteg előnyével hatékony fejlesztése a nagycsoportos korú gyermekeknek.Manapság egyre nagyobb a szakadék az óvoda és az iskola között. Ez a program átmenetet képez a nagycsoportból az első osztályba.

Az egyéni iskola előkészítést Deákné B. Katalin módszerével végzem.
 Ezen foglalkozások a kognitív fejlesztésre helyezik a hangsúlyt, különböző részképességek megerősítésével. Átmenetet képeznek a játékból a tanulás világába, fölébresztik a gyermekekben a tanulás iránti vágyat.
Feltérképezem a gyermek hiányzó ismereteit és ezáltal célirányos és hatékony segítséget tudok nyújtani.
Minőségi időt töltök a gyermekkel, csak rá figyelve, iránymutatást adok a szülő számára is.
Alkalmazkodom a gyermek életkori sajátosságaihoz, nagyon sokszínű, intenzív, ismeretekben, élményekben gazdag foglalkozásokat kínálok.
Egyensúlyt teremtek a tudás és az ismeretátadás között, az előzetes ismeretekre építve.
Megteremtem az iskolai tanulás előfeltételeit a szükséges képességek megerősítésével.

Elérhetőség, információ: 06-70-944-34-60, ildiko@szemfules.com

Rólunk

Nagy álmunk vált valóra azzal, hogy a  XII. kerületben létrehoztuk fejlesztő kuckónkat.  Célunk, hogy a hozzánk forduló gyermekeknek családias, empatikus környezetben, harmonikus fejlődést biztosítsunk.

Amiben segíteni tudunk:

 • mozgásfejlesztés, mozgásterápia
 • logopédia
 • szurdopedagógia
 • konduktív csecsemő, kisgyermek szűrés és vizsgálat
 • gyógypedagógiai fejlesztés
 • egyéni iskolaelőkészítés
 • komplex fejlesztés

Keressenek Bennünket bizalommal!

Árak

Alapozó terápia

 • idegrendszeri érettség és mozgás állapot felmérése írásbeli szakvéleménnyel: 15.000 Ft
 • kontroll vizsgálat: 7.500 Ft/alkalom
 • egyéni terápia (60 perc) : 7.000 Ft/alkalom
 • csoportos mozgásterápia (heti 2×90 perc): 6.000 Ft/alkalom
 • csoportos mozgásterápia bérlet (heti 2×90 perc): 33.000 Ft/hónap

Egyéni iskola-előkészítő foglalkozás

 • vizsgálat: 5.000 Ft/alkalom
 • egyéni fejlesztés (45 perc): 6.000 Ft/alkalom

Logopédia

 • komplex logopédiai vizsgálat, írásbeli szakvéleménnyel: 15.000 Ft
 • egyéni logopédia (45 perc): 6.500 Ft/alkalom

Konduktív csecsemő és kisgyermek vizsgálat szülői tanácsadással

 • vizsgálat és tanácsadás (60 perc): 13.000 Ft
 • kontroll vizsgálat: 11.000 Ft

Kutya terápia

 • Foglalkozás: 6.500 Ft/alkalom
 • 4 alkalmas bérlet: 25.000 Ft
 • 8 alkalmas bérlet: 50.000 Ft

Neurofeedback tréning

 • Felmérés , írásbeli szakvéleménnyel: 14.000 Ft
 • Tréning: 8.000 Ft/alkalom
 • Tréning bérlettel: 7.500 Ft/alkalom

Toppancs torna

 • csoportos (60 perc): 3.000 Ft/alkalom
 • egyéni (60 perc): 6.000 Ft/alkalom

TSMT terápia

 • felmérés: 17.000 Ft/alkalom
 • felmérés + első foglalkozás: 21.000 Ft/alkalom
 • kontroll vizsgálat: 13.000 Ft/alkalom
 • csoportos terápia: 2.800 Ft/fő/alkalom
 • iskola-előkészítő foglalkozás (4×60 perc): 12.000 Ft

Az árak 2019. augusztus 1.-től érvényesek.

Elérhetőség

Mail: info@szemfules.com

Telefon: +36 70 638 0939

Facebook: Szemfüles Fejlesztő Kuckó

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 34.